Má-li zásilka do zahraničí najít svého adresáta, musíte to dát jasně, zřetelně a srozumitelně najevo. Přepravní společnosti nejsou jasnovidci, ani všeznalí vědci, aby ze změti klikyháků a chybějících údajů vyčetli, kam a komu ji dodat. Zvláště v případě odeslání zásilky do zahraničí je způsob jejího označení dvojnásob důležitý.

Připravili jsme proto rekapitulaci nejdůležitějších pravidel, jak nadepsat zásilku do zahraničí.

Povrch

Ještě než se pustíte do nadepisování balíku, zamyslete se nad obalovým materiálem. Ideálně se k balení hodí hladký, čistý balicí papír – nikoliv lesklý, po kterém propisky kloužou jako po ledě (v takovém případě se popis řeší samolepicí etiketou). Nejjednodušší řešení představují speciální krabice, u kterých už papír používat nemusíte. Můžeme vám s tím pomoci dodáním obalu.

Potřeby

Stejnou péči musíte věnovat také psacím potřebám, které k nadepsání balíku do zahraničí použijete. Nesmí dojít k vymazání, změně či ztrátě čitelnosti textu. Zapomeňte na tužku nebo pastelky. Ideální je permanentní (voděodolný) popisovač černé barvy s kulatým hrotem a šířkou stopy 1 až 2 mm a nebo klasická propiska. Komu se nechce psát ručně (či v případě více zásilek), může údaje vytisknout na štítek na tiskárně.

Úprava

Zásilka do zahraničí musí být označená čitelně a úplně. Požadavek na čitelnost snadno splníte využitím výše zmiňované tiskárny, důležité je i dostatečně velké písmo (nemělo by být menší než 0,25 cm, ideálně 12 b). Při psaní rukou použijte hůlkové písmo, soustřeďte se a odpusťte si zvýrazňování, škrtání či přepisování.

Adresa

Kompletní popis musí obsahovat přesnou adresu příjemce (3–6 řádků: jméno/název, adresa místa určení včetně čísla evidenčního a popisného, směrovací číslo, telefon a případně kontaktní osoba) v úředním jazyce státu místa doručení. Dbejte na správně uvedený telefon včetně předvolby. Pište latinkou, avšak v případě užívání jiného písma v místě doručení ho doplňte též.

Pozice

Napište adresu příjemce nejlépe tam, kde nejsou žádné spoje ani přelepy, a to do pravé dolní čtvrtiny balíku či obálky. Sami uvidíte, kde je nejlépe vhodné adresu umístit tak, aby byla na první pohled viditelná.