Omezení cyklistů v centru Prahy

Již déle diskutované téma omezení cyklistů v centru, ke kterému bychom rádi napsali pár vět. Ale nebojte se, naše doručování nijak zásadně neohrožuje.

Toto omezení považujeme za naprosto protichůdné a vymykající se celoevropským snahám o snižování dopravní zátěže v centrech měst, snižování emisí a celkové dopravní hustotě.

 

Nejsme pro

Rozhodně s tímto omezením cyklistů v centru metropole nesouhlasíme. Dle našeho názoru je to zcela zbytečný krok.

Použití kol jako přepravního prostředku představuje praktickou a hlavně ekologickou variantu dopravy. Méně automobilových kolon znamená lepší průjezdnost hustě frekventovaného centra, kde sídlí nejvíce společností, které služby kurýra využívají.

Cyklisty v centru Prahy jako problém nevidíme.  Za 26 let našeho fungování jsme neevidovali žádnou stížnost na naše aktivní cyklisty.

 

Znamená omezení cyklistů v centru Prahy problém s doručováním zásilek? Rozhodně ne.

Žádný větší problém s doručováním zásilek do samého centra opravdu nepředpokládáme.

Máme zkušený a zaběhlý tým pěších kurýrů, který již nyní často obstarává samotné centrum Prahy, protože je to z časového hlediska mnohdy nejefektivnější.

 

Umíme si poradit i s omezení cyklistů v centru

Jak jsme se již zmiňovali, rozhodně nejsme pro omezení cyklistů v centru města, ale na druhou stranu si umíme poradit a spolehlivě doručovat i s touto restrikcí.

  • Máme aktivní pěší kurýry již po celá léta.
  • Kurýři na kolech mají na omezené trase v daném čase (10-17 hodin) své kolo vést, za koncem omezené části mohou pokračovat v jízdě (časová ztráta by neměla být až tak výrazná).
  • Kurýři s autem také našli efektivní řešení – auto nechají v okolí centra a do samého srdce Prahy doběhnou, což je rychlejší, než se „promotávat“ plnými uličkami centra, kde je pak často časová ztráta znatelnější.

Avšak znovu bychom rádi zdůraznili, že omezení cyklistů v centru vnímáme jako zbytečnou „komplikaci“.

 

Doručujeme spolehlivě

Problémy s doručováním zásilek jako takových nevidíme. A můžeme i nadále slíbit expresní, přesné a spolehlivé doručování.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na náš profesionální dispečink, který vás o možných změnách v doručení zásilky vždy informuje a proaktivně řeší nečekané překážky.

Za celých 26 let máme nasbíraných mnoho zkušeností a nějaká menší omezení naše služby nerozhází.

Neváhejte ušetřit svůj drahý čas a vyzkoušejte spolehlivou službu Kurýr po Praze.