Někdy jsou zkratky prostě potřeba

Často vám napíšeme v textu e-mailu, že vám můžeme dát POD zdarma.

„Co to ale znamená?“ Ptá se zákazník.

Doba, kdy Ivan Mládek složil písničku celou ve zkratkách, je už daleko a skoro si myslíme, že tuto zkratku tehdy nepoužil 🙂

Každopádně tato zkratka pochází z anglického PROOF OF DELIVERY, čili POTVRZENÍ O DORUČENÍ ZÁSILKY. Takové potvrzení může být velice přínosné a spousta zákazníků ho má u nás už nastavené.

Co od potvrzení o doručení zákazník očekává?

Potvrzení o doručení zákazníkovi sdělí, že zásilku převzal příjemce a tudíž je určitý úkon splněn. Hromadné potvrzení o doručení slouží jako takový přehled zásilek, které ten den odeslal.

Jaké typy potvrzení o doručení máme?

  1. Hromadné POD (posíláme na konci pracovního dne)
  2. Individuální POD (posíláme pokaždé, když zásilku doručím)

Jak to vlastně funguje?

Jakmile je zásilka doručena příjemci, dispečerovi zmizí z monitoru a už se s ní nic nedělá. Pokračuje jen do účtárny, kde čeká na své vyfakturování. Avšak samo od sebe a úplně automaticky může proběhnout odeslání potvrzení o doručení, pokud tento požadavek zákazník na začátku našeho „kurýrního“ vztahu vysloví. Znamená to tedy, že nám zákazník může říci jeden nebo i několik e-mailů, na které chce posílat svá potvrzení o doučení. My to řekneme našemu počítači a ten to již zařizuje. Je to šikula a na nic nezapomíná.

Chcete nastavit potvrzení o doručení?

Kontaktujte náš DISPEČINK, se vším Vám ochotně pomůže.